Alacsony költ- ségvetésű ba- ráti buli utakat szervezünk Ja- pánba - érde- kel esetleg? :) Részletek és várható esemé- nyek az olda- lon.   Szinkron tolmá- csolás, egysze- rűbb fordítói munkák angol, japán és ma- gyar nyelveken bárhol-bármi- kor :) Lépjen kapcso- latba velünk! Információk, esemény naptá- rak, képek és videók a Ma- gyar JKA Ka- rate Szövetség és a válogatott életéről. Letölthető DVD-k a verse- nyeinkről!   Bármi Japánból - edzőfelsze- relés - ajándéktárgy - lakberende- zés - étel-ital - ... Minden ami ja- pán Budapes- ten... - információk - események - éttermek - mozi - színház - kiállítás - nyelvtanulás - ...